Markarbete.

Steg ett efter att projekteringen är klar blir såklart markarbete.
Vad kan grävaren göra direkt då han ändå är där. 

Jag listar vad jag kan komma på att grävaren ska göra:

 • Gräva ut och fylla tillfartsväg.
 • Lägga rör för el från vägen.
 • Lägga rör för fiber anslutning.
 • Lägga rör för telefonledning som går i den norra delen av tomten.
 • Anslutning till TEA avlopp.
 • Gräva för kommunalt vatten från ledningen som går tvärs över tomten i västra delen.
 • Schakta för grundmur växthus och bottenplattor hus och garage.
 • Dränering kring garage och växthus och bostadshus.
 • Bevattningsbrunn med rör till tapplatser.
 • Dagvatten.
 • Tank för insamling av dagvatten.
 • Gräva och lägga rör för markvärmd/kyld tilluft.
 • Gräva och lägga kulvert för vatten, el och avlopp till och från garage.
 • Gräva för karpdamm i och utanför växthuset inklusive rör till pumphus.
 • Plöja och lägga slang för markvärme om vi väljer detta alternativ.
 • Återfyllnad kring bottenplattor och grundmur.
 • Planering av trädgård.
 • Bortförsel av överblivna massor.

 

Kommentera artikeln

Joomla templates by a4joomla