Bygglov

Så var då bygglovshandlingarna klara.
17 April ska nämnden ha möte och grannarna ha remissat.

Teknisk beskrivning

Ritningar A3

Arkitekt Andreas

Andreas var och tittade på tomten den 26 augusti 2013. Vi tittade på var och hur vi skulle placera husen och kom fram till att vi skulle justera deras placering så växthuset flyttar till nordost och garaget till sydväst.

Denna nya placering kommer innebära att vi kan skapa en insynsskyddad yttre trädgård i västerläge så som vi har det idag på Smedgatan, vilket vi tycker om. Vi kommer att behålla vyer mot norr och nordväst samt få nya vyer mot sydväst, Andreas förslag är mycket gott.

Vi ska ta reda på om vi kan göra en ny infart till tomten från ungefär där busshållplatsen är. Göran har ett servitut på att tillhandahålla infartsväg genom hans mark till vår tomt, men vi vill hellre ha en egen infartsväg.

Andreas ska ge oss inledande underlag i slutet av augusti och vi är mycket förväntansfulla. Andreas vann andra pris i tävlingen årets hus 2013 i tidningen Hus och Hem med huset han ritat åt sin far, grattis! Andreas arbetar som Arkitekt SAR/MSA på det renommerade Göteborgskontoret Malmström och Edström Arkitektkontor, men för oss via sin egen firma Norrman byggkonsult. Vi har stort förtroende för honom och också höga förväntningar.

 

 

Markarbete.

Steg ett efter att projekteringen är klar blir såklart markarbete.
Vad kan grävaren göra direkt då han ändå är där. 

Jag listar vad jag kan komma på att grävaren ska göra:

 • Gräva ut och fylla tillfartsväg.
 • Lägga rör för el från vägen.
 • Lägga rör för fiber anslutning.
 • Lägga rör för telefonledning som går i den norra delen av tomten.
 • Anslutning till TEA avlopp.
 • Gräva för kommunalt vatten från ledningen som går tvärs över tomten i västra delen.
 • Schakta för grundmur växthus och bottenplattor hus och garage.
 • Dränering kring garage och växthus och bostadshus.
 • Bevattningsbrunn med rör till tapplatser.
 • Dagvatten.
 • Tank för insamling av dagvatten.
 • Gräva och lägga rör för markvärmd/kyld tilluft.
 • Gräva och lägga kulvert för vatten, el och avlopp till och från garage.
 • Gräva för karpdamm i och utanför växthuset inklusive rör till pumphus.
 • Plöja och lägga slang för markvärme om vi väljer detta alternativ.
 • Återfyllnad kring bottenplattor och grundmur.
 • Planering av trädgård.
 • Bortförsel av överblivna massor.

 

Kommentera artikeln

Joomla templates by a4joomla