Trädgårdens betydelse

Visst innebär trädgårdsarbete fysisk aktivitet och trötta ryggar, valkar i händerna och jordiga naglar men bortsett från det så har det visat sig i likhet med tidigare beskrivna ljusterapi att vistelse och aktivitet i trädgården och naturen är av stor betydelse för både puls och blodtryck, motorik, sinnesupplevelser, koncentrationsförmåga och social gemenskap. Denna upptäckt har även den uppmärksammats inom sjukvården och i rehabiliteringssyfte erbjuds idag människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, trädgårdsterapi vilket på verkar oss människor enligt Haga hälsoträdgård: 

  • Hjärnan påverkas av miljön runt omkring oss. Vatten och naturlig grönska har en återhämtande effekt.
  • Hjärnan blir lätt överbelastad av exempelvis en storstadsmiljö,där intrycken kräver riktad uppmärksamhet.
  • Grönska däremot har en positiv inverkan eftersom den får en mindre krävande, mer spontan uppmärksamhet.
  • Arbete i trädgård skapar engagemang och väcker livslust och längtan.
  • Arbetet är meningsfullt och kan enkelt anpassas till individens förmåga.
  • Intryck från naturen och trädgården väcker minnen och associationer med hjälp av alla sinnen.
  • Det ger en människa en uppfattning av hennes identitet och ger henne möjlighet att växa och utvecklas.

Visst kan det vara värt ond rygg,valkar i händerna och jord under naglarna?

Joomla templates by a4joomla