Mathias Klotz L House

Andreas har under arbetets gång berättat vad som är hans inspiration för huset, och nedan kommer några bilder.

 

 

 

 

 

Hälsosamt med ljus.

Betydelse av vår omgivning har visat sig enligt senare tids forskning och sjukvård är av stor betydelse för både vår fysiska och psykiska hälsa. Det finns i dag recept på ljusterapi vilket Region Skåne erbjuder och konstaterat att: 

"Ljuset har mycket större betydelse för vårt välbefinnande än vad vi tidigare trott. Ljusbehandling bygger på de effekter som ljus och mörkerväxlingar har på den sk tallkottkörteln. Denna producerar sömnhormonet melatoninMånga människor är extra känsliga och kommer i obalans vid ljusets och mörkrets växlingar under dygnet och de olika årstiderna.De drabbas av sömnproblem, onormal trötthet, minskad tankeskärpa, sämre kreativitet och depression. Vid vinterdepression uppkommer dessutom ofta ökat sötsaksbehov och viktökning. Nu kan dessa människor få hjälp med att förebygga, lindra och ofta bota dessa besvär med ljusbehandling."

Även om vi i norden inte har möjlighet i samma omfattning som i många andra delar av världen har av solljus, så kommer vårt klimatskal bestående av växthus ge oss möjligheten till att utnyttja de timmar av ljus solen har att erbjuda i norden utan hinder av väder och vind.

I vårt uterum (vilket Johan har beskrivit) ägnar vi ca sex månader om året och  vi känner alltid en längtan till att flytta ut där på våren.

Studiebesök i Helsinge

Vi var och tittade på det projekt som vi hittat som är mest likt vår vision.
Denna bostad som ligger i ett växthus finns i Helsinge i Danmark. Ägarna driver också en handelsträdgård.

 Vi tycker om att listerna är svarta istället för aluminium. Vi får en bra bild av storlekar och volymer inne i växthuset även om detta är lite bredare än vad vi tänker oss. detta växthus är 20 meter brett och vårt ser ut att bli mellan fjorton och sexton meter brett, längden är trettio meter vilket är samma som vi planerar ha.

 

Vi kommer inte att låta husets fasad stå i direktkontakt med ytterklimatet så vi anser att en del av idén går förlorad, speciellt isolering och underhåll påverkas. istället kommer vi att få en passage mellan huset och växthuset där en ganska ansenlig del av växthusets markyta kommer att gå förlorad istället. Här har man valt en lättare träkonstruktion för att inte värmen ska ackumuleras i konstruktionen. Vi tänker oss tvärt om en så tung konstruktion som möjligt för att just ackumulera värmen över dygnet. Jag fick en känsla av kyla och fukt inne i själva bostaden. Jag tycker inte att man har utnyttjat möjligheterna som skapas av att bo i ett växthus. Man har marktegel på golvet som satt sig illa, det känns inte inomhus i växthuset uran mera växthus. Vi tänker oss ha et torrare klimat och hantera ytskikt och möblering mer som om de vore inomhus. 

Deenna trädgård har redan fem år på nacken så det är tydligt att det kommer att ta lång tid innan man känner den rätta djungelkänslan som vi vill ha. Det var öppet hus denna dag då vi var på besök. Min fru Bettan står med ryggen mot oss i grön och vitrutig skjorta. 

 Grönskan skapar en mycket rofylld atmosfär med gott om syre och dofter. Vi kommer att ha kinesiska vaktlar inhysta i växthuset för att skapa stämning och för att hålla efter småkryp. 

Taket är belagt med papp och är inte speciellt inbjudande plats. vi tänker oss behandla taket som ett golv och vi kommer att möblera trivsamt med mattor och innemöbler. avstånd mellan tak och tak är ganska samma som vi kommer attt ha, vårt hus kommer längre in från fasaden och mer plats kommer att vara tillgänglig uppe på taket. Stålkonstruktionen ger en stor öppen volym som ger ett generöst intryck.

 

Här ser vi en av de bättre lösningarna som vi kommer att ta med oss från Helsinge. en vackert infälld kattlucka.

 

Klimatskal grundidé, bo i ett växthus.

Varifrån kommer idén är det många som frågar.

Vi har idag ett en och en halvplans tegelhus i utkanten av Skurup och på dess ena sida finns det ett uterum med helglasade skjutpartier på sidorna och kanalplast som tak. ljuset och klimatet där inne uppskattar vi väldigt mycket, dessutom är inneklimatet i huset betydligt bättre på uterumssidan. Underhållet i princip är obefintligt på den sidan som är inne i uterummet. Då vi länge haft nybygge i tankarna diskuterade vi tidigt hur man skulle kunna bygga uterum på båda sidorna om huset för att kunna dra nytta av alla de fördelarna som ges i den miljön. Tillslut kom iden att helt omsluta huset med uterum och så blev uterummet ett växthus.

Vi ska bygga ett växthus och inne i växthuset ska vi bygga ett bostadshus.

Så att ha sitt hus i en skyddad miljö ger ett antal fördelar rent praktiskt, mindre underhåll, mindre uppvärmning, större arkitektonisk frihet, enklare material, enklare konstruktion. Dock är inte dessa fördelarna den huvudsakliga anledningen till att vi väljer att gå denna vägen. Våran vision är att skapa en bostadsmiljö i växthuset full av växter och dofter och ljus och värme, att vara och bo i under stora delar av året, att kunna vara "ute" större delen av året utan Sveriges tidvis trista väder. Jag förstår faktiskt inte varför så få har gjort detta tidigare. Vad är det som gör att denna typen av bostäder inte redan finns i större utsträckning.

Vem tycker inte om känslan och atmosfären att komma in i ett högt rum med glasat tak och massor av växter?

Trädgårdens betydelse

Visst innebär trädgårdsarbete fysisk aktivitet och trötta ryggar, valkar i händerna och jordiga naglar men bortsett från det så har det visat sig i likhet med tidigare beskrivna ljusterapi att vistelse och aktivitet i trädgården och naturen är av stor betydelse för både puls och blodtryck, motorik, sinnesupplevelser, koncentrationsförmåga och social gemenskap. Denna upptäckt har även den uppmärksammats inom sjukvården och i rehabiliteringssyfte erbjuds idag människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, trädgårdsterapi vilket på verkar oss människor enligt Haga hälsoträdgård: 

  • Hjärnan påverkas av miljön runt omkring oss. Vatten och naturlig grönska har en återhämtande effekt.
  • Hjärnan blir lätt överbelastad av exempelvis en storstadsmiljö,där intrycken kräver riktad uppmärksamhet.
  • Grönska däremot har en positiv inverkan eftersom den får en mindre krävande, mer spontan uppmärksamhet.
  • Arbete i trädgård skapar engagemang och väcker livslust och längtan.
  • Arbetet är meningsfullt och kan enkelt anpassas till individens förmåga.
  • Intryck från naturen och trädgården väcker minnen och associationer med hjälp av alla sinnen.
  • Det ger en människa en uppfattning av hennes identitet och ger henne möjlighet att växa och utvecklas.

Visst kan det vara värt ond rygg,valkar i händerna och jord under naglarna?

Joomla templates by a4joomla