"Första spadtaget"

Då var det igång. Idag gick startskottet för vårt hus i växthusprojekt. Grävmaskinerna gjorde sitt och jordhögarna växte efterhand som marken förbereddes för kommande betongplintar. Vädret var på vår sida vilket underlättade det hela.

Husdrömmar

Vi hade finbesök på tomten för någon vecka sedan. Pernilla Månsson Colt och Gert Wingård hälsade på tillsammans med ett team från SVT. Det var första inspelningen av vårt avsnitt i TV programmet Husdrömmar. Både spännande och läskigt. Intressant att se vad som händer bakom när ett TV program spelas in.

 

 

Bygglov

Så var då bygglovshandlingarna klara.
17 April ska nämnden ha möte och grannarna ha remissat.

Teknisk beskrivning

Ritningar A3

Mathias Klotz L House

Andreas har under arbetets gång berättat vad som är hans inspiration för huset, och nedan kommer några bilder.

 

 

 

 

 

Arkitekt Andreas

Andreas var och tittade på tomten den 26 augusti 2013. Vi tittade på var och hur vi skulle placera husen och kom fram till att vi skulle justera deras placering så växthuset flyttar till nordost och garaget till sydväst.

Denna nya placering kommer innebära att vi kan skapa en insynsskyddad yttre trädgård i västerläge så som vi har det idag på Smedgatan, vilket vi tycker om. Vi kommer att behålla vyer mot norr och nordväst samt få nya vyer mot sydväst, Andreas förslag är mycket gott.

Vi ska ta reda på om vi kan göra en ny infart till tomten från ungefär där busshållplatsen är. Göran har ett servitut på att tillhandahålla infartsväg genom hans mark till vår tomt, men vi vill hellre ha en egen infartsväg.

Andreas ska ge oss inledande underlag i slutet av augusti och vi är mycket förväntansfulla. Andreas vann andra pris i tävlingen årets hus 2013 i tidningen Hus och Hem med huset han ritat åt sin far, grattis! Andreas arbetar som Arkitekt SAR/MSA på det renommerade Göteborgskontoret Malmström och Edström Arkitektkontor, men för oss via sin egen firma Norrman byggkonsult. Vi har stort förtroende för honom och också höga förväntningar.

 

 

Studiebesök i Helsinge

Vi var och tittade på det projekt som vi hittat som är mest likt vår vision.
Denna bostad som ligger i ett växthus finns i Helsinge i Danmark. Ägarna driver också en handelsträdgård.

 Vi tycker om att listerna är svarta istället för aluminium. Vi får en bra bild av storlekar och volymer inne i växthuset även om detta är lite bredare än vad vi tänker oss. detta växthus är 20 meter brett och vårt ser ut att bli mellan fjorton och sexton meter brett, längden är trettio meter vilket är samma som vi planerar ha.

 

Vi kommer inte att låta husets fasad stå i direktkontakt med ytterklimatet så vi anser att en del av idén går förlorad, speciellt isolering och underhåll påverkas. istället kommer vi att få en passage mellan huset och växthuset där en ganska ansenlig del av växthusets markyta kommer att gå förlorad istället. Här har man valt en lättare träkonstruktion för att inte värmen ska ackumuleras i konstruktionen. Vi tänker oss tvärt om en så tung konstruktion som möjligt för att just ackumulera värmen över dygnet. Jag fick en känsla av kyla och fukt inne i själva bostaden. Jag tycker inte att man har utnyttjat möjligheterna som skapas av att bo i ett växthus. Man har marktegel på golvet som satt sig illa, det känns inte inomhus i växthuset uran mera växthus. Vi tänker oss ha et torrare klimat och hantera ytskikt och möblering mer som om de vore inomhus. 

Deenna trädgård har redan fem år på nacken så det är tydligt att det kommer att ta lång tid innan man känner den rätta djungelkänslan som vi vill ha. Det var öppet hus denna dag då vi var på besök. Min fru Bettan står med ryggen mot oss i grön och vitrutig skjorta. 

 Grönskan skapar en mycket rofylld atmosfär med gott om syre och dofter. Vi kommer att ha kinesiska vaktlar inhysta i växthuset för att skapa stämning och för att hålla efter småkryp. 

Taket är belagt med papp och är inte speciellt inbjudande plats. vi tänker oss behandla taket som ett golv och vi kommer att möblera trivsamt med mattor och innemöbler. avstånd mellan tak och tak är ganska samma som vi kommer attt ha, vårt hus kommer längre in från fasaden och mer plats kommer att vara tillgänglig uppe på taket. Stålkonstruktionen ger en stor öppen volym som ger ett generöst intryck.

 

Här ser vi en av de bättre lösningarna som vi kommer att ta med oss från Helsinge. en vackert infälld kattlucka.

 

Trädgårdens betydelse

Visst innebär trädgårdsarbete fysisk aktivitet och trötta ryggar, valkar i händerna och jordiga naglar men bortsett från det så har det visat sig i likhet med tidigare beskrivna ljusterapi att vistelse och aktivitet i trädgården och naturen är av stor betydelse för både puls och blodtryck, motorik, sinnesupplevelser, koncentrationsförmåga och social gemenskap. Denna upptäckt har även den uppmärksammats inom sjukvården och i rehabiliteringssyfte erbjuds idag människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, trädgårdsterapi vilket på verkar oss människor enligt Haga hälsoträdgård: 

  • Hjärnan påverkas av miljön runt omkring oss. Vatten och naturlig grönska har en återhämtande effekt.
  • Hjärnan blir lätt överbelastad av exempelvis en storstadsmiljö,där intrycken kräver riktad uppmärksamhet.
  • Grönska däremot har en positiv inverkan eftersom den får en mindre krävande, mer spontan uppmärksamhet.
  • Arbete i trädgård skapar engagemang och väcker livslust och längtan.
  • Arbetet är meningsfullt och kan enkelt anpassas till individens förmåga.
  • Intryck från naturen och trädgården väcker minnen och associationer med hjälp av alla sinnen.
  • Det ger en människa en uppfattning av hennes identitet och ger henne möjlighet att växa och utvecklas.

Visst kan det vara värt ond rygg,valkar i händerna och jord under naglarna?

Markarbete.

Steg ett efter att projekteringen är klar blir såklart markarbete.
Vad kan grävaren göra direkt då han ändå är där. 

Jag listar vad jag kan komma på att grävaren ska göra:

 • Gräva ut och fylla tillfartsväg.
 • Lägga rör för el från vägen.
 • Lägga rör för fiber anslutning.
 • Lägga rör för telefonledning som går i den norra delen av tomten.
 • Anslutning till TEA avlopp.
 • Gräva för kommunalt vatten från ledningen som går tvärs över tomten i västra delen.
 • Schakta för grundmur växthus och bottenplattor hus och garage.
 • Dränering kring garage och växthus och bostadshus.
 • Bevattningsbrunn med rör till tapplatser.
 • Dagvatten.
 • Tank för insamling av dagvatten.
 • Gräva och lägga rör för markvärmd/kyld tilluft.
 • Gräva och lägga kulvert för vatten, el och avlopp till och från garage.
 • Gräva för karpdamm i och utanför växthuset inklusive rör till pumphus.
 • Plöja och lägga slang för markvärme om vi väljer detta alternativ.
 • Återfyllnad kring bottenplattor och grundmur.
 • Planering av trädgård.
 • Bortförsel av överblivna massor.

 

Kommentera artikeln

Hälsosamt med ljus.

Betydelse av vår omgivning har visat sig enligt senare tids forskning och sjukvård är av stor betydelse för både vår fysiska och psykiska hälsa. Det finns i dag recept på ljusterapi vilket Region Skåne erbjuder och konstaterat att: 

"Ljuset har mycket större betydelse för vårt välbefinnande än vad vi tidigare trott. Ljusbehandling bygger på de effekter som ljus och mörkerväxlingar har på den sk tallkottkörteln. Denna producerar sömnhormonet melatoninMånga människor är extra känsliga och kommer i obalans vid ljusets och mörkrets växlingar under dygnet och de olika årstiderna.De drabbas av sömnproblem, onormal trötthet, minskad tankeskärpa, sämre kreativitet och depression. Vid vinterdepression uppkommer dessutom ofta ökat sötsaksbehov och viktökning. Nu kan dessa människor få hjälp med att förebygga, lindra och ofta bota dessa besvär med ljusbehandling."

Även om vi i norden inte har möjlighet i samma omfattning som i många andra delar av världen har av solljus, så kommer vårt klimatskal bestående av växthus ge oss möjligheten till att utnyttja de timmar av ljus solen har att erbjuda i norden utan hinder av väder och vind.

I vårt uterum (vilket Johan har beskrivit) ägnar vi ca sex månader om året och  vi känner alltid en längtan till att flytta ut där på våren.

Kontakt detaljer

Vi som driver och deltar i projektet är:

Ägare
Bettan Timius
0736-122411

Johan Timius
0736 888971

Arkitekt
Andreas Norrman

 

 

Joomla templates by a4joomla